Haber Arsivi ;

T.C Kadir Has Üniversitesi - Kasev Vakfı İşbirliğinde Yaşlılık Paneli

11.01.2011 Tarihinde sisteme eklendi.

“Günümüzde Gençler Yaşlılara, Yaşlılar Gençlere Nasıl Bakıyorlar?” Ülkemizde yaşlı sağlığı, yaşlılık hizmetleri konularında geniş bir deneyimi olan, arge çalışmaları yapan, yaşlılara modern ve çağdaş hizmetler sunan KASEV Vakfı 1996 yılında hizmete açılan, büyük hayırsever, rahmetli Kadir HAS’ın adını taşıyan, “KASEV Vakfı Kadir Rezan Has Öğretmen-Dinlenmeevi - Huzurevi - Özel Bakım Bölümü Tesisleri”nde 140 yaşlıya interakatif bir çalışma ile hizmetlerini sunuyor.

Geçen yıldan başlayarak, KASEV Vakfı T.C. Kadir Has Üniversitesi sayın rektörümüzün ve öğretim üyelerimizin değerli destekleri ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. KASEV Vakfının yaşlılık konusunda 2001’den beri oluşturmaya çalıştığı AR-GE çalışmaları çevresinde bir dizi panel, sempozyum, konferans düzenlediği bilinmektedir. Bu yıl 22 Ekim 2009’da yine Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde günümüzde yaşlılık sorunları adlı bir konferans düzenlenmişti.

4 Kasım 2009’da Cibali kampüsü, Cibali salonunda bir panel düzenlendi. Bu panelde konuşmacı olarak KASEV Vakfı Başkanı Sayın Kamil Çetin ORALER, KASYAD Derneği Başkanı Sn. Erhan ŞİDE, KASEV Vakfı Gönüllüler Grup Başkanı Sn. Melahat Şide, KASEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gönül BÜRKÜT birer konuşma yaptılar.

Bu panelde yaşlılar ile gençlerin birbirlerine bakışları, yaşlıların gençlerden beklentileri, yaşlılığın zor bir dönem olduğu, birçok sorunun çözüm beklediği, gençlerin yaşlılara yaklaşımının gerçekçi biçimde konuşulmasının icap ettiği, yaşlılığın çok iyi anlaşılmasının gerektiği yaşlıların beklentisi, kuşaklar arası çatışmalar anlaşmalar, konunun sosyal ve toplumsal boyutu değişik açılardan konuşuldu. Toplantının sonunda Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Sayın Bürçin KARAGEMİCİOĞLU da bu konuda görüşlerini belirtti. Çok sayıda öğrencinin izlediği bu toplantı gelecek aylarda da benzer konularda devam edecek.