Buradasınız;

Misyon - Vizyon Yukarıda da çok açık anlatıldığı üzere KASEV, vakıf senedinde yer alan amaçları doğrultusunda ülkemizde ihtiyaç duyulan, geniş bir alana hizmet eden “yaşlılık sağlığı ve yaşlılık hizmetleri” konusunda 25 yıldır hep ilklere hizmet atmıştır. Örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yaşlılık misyonu; Yaşlılara yaşamdan kopmadan, yaşamın içinde bir ömür sağlamak. Dünü unutturmadan bugünü güzel yaşatmak ve yarına güzel umutlar beslemeyi sağlamak.

İnsanlarımıza insan onuruna yakışır en iyi hizmeti vermek ve kısaca insana hizmet, ülkeye katkı sağlamaktır. Bu çok zor görevleri KASEV hepsi gönüllü çalışan, KASEV ailesi bireyleri ile büyük bir özveri içinde gerçekleştirmiştir. Başarı herkesindir. KASEV bugün yaşlılık hizmetlerini önündeki yüzyıl içinde daha da geliştirecek belki ütopik sayılabilecek büyük projelerle geleceğe yürümektedir.
 
Bakım Bölümü ve Yatağa Bağımlı Hasta Hizmeti: Başlangıçta Dinlenmeevi olarak yapılan her odası tek kişilik olan tesiste bugün 3 kategoride yaşlı barınmaktadır.
 
1.      Tamamen bağımsız sağlığı yerinde Dinlenmeevi sakinleri.
2.      Yarı bağımlı kısmen bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan yaşlılar.
3.      Tamamen yatağa bağımlı ve mutlaka yaşamını sürdürmek için bir başkasının (bakıcının) yardımına ihtiyaç duyan hasta yaşlılar.

Tesiste yaş ortalaması 92’dir. Bu yaşlılardan büyük bir bölümü sağlıklı olup, kendi öz bakımlarını gerçekleştirebilmektedirler. Bir bölümü de kısmen öz bakımlarını gerçekleştirdiklerinden huzurevi statüsünde yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

Tesisin hizmete açıldığı 15 Haziran 1997’den bugüne 80 yaşında olanlar 90 yaşına, 90 yaşında olanlar da 100 yaşına ulaşmışlardır. İleri yaşta ortaya çıkan kronik yaşlı hastalılıkları yani alzheimer, parkınson, inme, demans vs. gibi olaylar nedeniyle bu tesiste yaşamını sürdüren yaşlılara hizmet vermek için binanın bir bölümünde zorunlu olarak, yatalak ve bakıma muhtaç yaşlılar için “Özel Bakım Bölümü” kurulması gündeme gelmiş, bunun içinde çalışmalar yapılmıştır. 2002-2004 döneminde böyle bir özel bakım için gerekli donanımın sağlanması amacıyla birçok girişimler yapılmış, ancak bunlar arasında Japon halkına yapılan çağrı karşılık bulmuştur. Oda projesi çerçevesinde Japon büyükelçiliği aracılığıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda KASEV’in güvenilen, aldığı her kuruş yardımı, ayni ve nakdi yardımları yerine kullanan, saydam, açık, denetlenebilir ve dürüst bir çalışma sergilediği anlaşıldığından Japon halkı KASEV’e destek vermiştir. Japon sokaklarında toplanan 80.000 dolar bağışla bu bölüm kurulmuştur. Binanın girişinde dost ve kardeş Japon halkının bağışlarını belgelen bir plaket yer almaktadır. 40 kişilik bu özel bakım bölümü de gece gündüz hemşireler ve hasta yaşlılara hizmet veren eğitilmiş bakıcılar bulunmaktadır.

Kapıda bekleyen ambulansı, modern reviri ile uzman hekim ve konsültan hekimleri ile KASEV’in yatalak yaşlı ve hasta yaşlılara verdiği hizmet Avrupa normlarında olup, bu hizmetler kurumu ziyaret eden yabancı konuklarında takdirleri ile karşılanmaktadır.