Yönetim - Denetim Kurulu KASEV VAKFI 14.11.1986 tarihinde mahkeme kararı ile resmiyet kazanan, 22/01/1987’de resmen tescil edilen, senedi ile tüzel kişilik kazanmıştır. Vakıf Senedi'nin yasal değişikleri ile 14/12/2005 tarihinde onaylanan senede göre Yönetim Kurulu 9 kişiden oluşmaktadır. Buna göre; 2009 Kasım ayı itibari ile KASEV Yönetim Kurulu aşağıda gösterilmiştir.
YÖNETİM KURULU


Kamil Çetin ORALER Ph.D
Başkan
Mikrobiyoloji Uzmanı

Muhittin ERYİĞİT
2. Başkan
Yüksek Mimar

Yüksel TÜCCARBAŞIOĞLU
Genel Sekreter
Emekli Öğretmen

Ferihan EKİNCİ
Sayman
Emekli Öğretmen

Gülsüm AYRAL
Üye
E. İşletmeci-Sanayici

Selçuk TARI
Üye
Avukat-Hukukçu

Meral ERDOĞAN
Üye
Ev Hanımı

Dilek Koç ETİKE
Üye
İşletmeci

Atilla TOPUZDAĞ
Üye
İşletmeci


******************


DENETİM KURULU

Sevgi DÜZEL
Üye
İktisatçı

Turhan EMİN
Üye
İnsan Kaynakları Uzmanı