Buradasınız;

Tarihçe KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) 1986 yılında kurulmuş ve o tarihte faaliyette olan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezini kalkındırmak, geliştirmek amacıyla Başhekim Sayın Kamil Çetin ORALER’in öncülüğünde kurulmuştur.

Vakfın kurulduğunda amacı; sadece Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezinden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı çalışmaları yapmak ve bunları desteklemek idi. 23 Mayıs 1980 tarihinde açılan Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi o dönemde her geçen yıl daha aktif hale gelerek, sadece Milli Eğitim camiasına değil bütün hasta vatandaşlara sağlık hizmeti vermiştir.

Bu geniş kapsamlı sağlık merkezi çalışmaları yaygın bir alanda bütün insanların takdirini kazanmış, beğenilmiştir. Alanında öncü ve örnek gösterilmiştir. KASEV kurulması ile 1986-1987 yılında bu kurumdan hizmet alan emekli öğretmenlerin ve diğer yaşlıların yoğun talepleri ile karşı karşıya kalan Başhekim Kamil ORALER hizmetleri çerçevesine gelen taleplere uygun olarak emekli öğretmenlerle diğer yaşlılara hizmet vermeyi, sosyal destek sağlamayı öne çıkaran projeler üretmeye başlamıştır.
T.C. Bakanlar kurulunun 5 Nisan 1993 tarihli, 93/4271 sayılı kararı ile vergi bağışıklığı almıştır. Kamuya hizmet eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.