Buradasınız;

Vizyon KASEV misyonuna uygun olarak kurulduğu 1986 yılından itibaren, her yıl çalışmalarını amaçları doğrultusunda büyük bir gayretle geliştirme ve hedef büyütme tarzında çalışmalar sürdürmüştür.

2011 yılında 25. yılını kutlayan KASEV vizyon olarak yaptığı çalışmaları hiçbir zaman yeterli bulmamış, olaylara hep geniş pencereden geleceğe dönük, inovasyonalar yaratma peşinde olmuştur. Bu uyumlu ve gelişmeye açık çalışmalar KASEV’in hizmetlerini, projelerini ve felsefesini sadece Kadıköy ile sınırlamamış, İstanbul’un tümüne ardından ülkenin bütününe hizmet vermek ve o ölçekte düşünme, proje yapma ütopyalarını daha da geliştirme gayretine girmiştir. KASEV bugün 2011 yılı itibari ile çalışmalarını belgeleyen, “KASEV Belgesel Kitaplarında” da anlatıldığı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara ve girişimlere sahip bir STK olmuştur. KASEV’in öncü kurucusu Sayın Kamil Çetin ORALER’in 1984-1986 döneminde KASEV’in kurulması ile ilgili düzenlediği misyon ve vizyon doğrultusunda her gün gelişen yeni projelerle ülkede kendi alanında bir ilk, öncü, örnek vakıf olması kurucusunun geliştirdiği felsefe doğrultusundadır. Bu başarı rastlantısal olmayıp, büyük bir emek, gayret, özverili irade ile gerçekleşmiştir. 25 yıl süren çalışmanın, çabanın ve gönüllü hizmetin eseridir. KASEV’in gerek misyonu gerek vizyonu için öncü kurucusu, Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Kamil Çetin ORALER başlangıçtan bugüne kadar KASEV’i tanıtan proje ve ütopyalarını anlatan çeşitli hacimlerde 567 kitap, 5500 makale, 2500 yazı, 1500 tanıtım bülteni hazırlayarak yazmıştır. KASEV’in amaçları ve çalışmaları çeşitli yayın organlarında, medyada anlatılmış ve tanıtılmıştır.

Sayın ORALER KASEV’in misyon ve vizyonunu geleceğe taşıyacak olan belge eserleri, 1986’dan beri kurmaya çalıştığı KASEV müzesinde bir araya getirmiştir. Dolayısıyla KASEV müzesi “KASEV Kamil Çetin Oraler Müzesi Ve Dokümantasyon Merkezi” arşivi ile birlikte geçmişten geleceğe KASEV’i en iyi tanıtan bilgi ve belge birikimine sahip merkez olmuştur. Ayrıca 2001 yılında KASEV’in 15. yıl dönümünde Sayın ORALER bir yeni girişime daha öncülük etmiş, KASEV araştırmaları AR-GE merkezi kurmuştur.

KASEV’in öncü kurucusu Sayın ORALER KASEV’in misyon ve vizyonunu daha geniş kapsamda kitlelere ulaştırmak maksadıyla 1989’dan itibaren ve yoğunlukla 2000- 2005 yıllarında bazı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunlardan 1.si; 2003 yılında Ankara’da benzer hizmetler yapan Akyurt vakfı ile ortaklaşa kurulan “Yaşlılık Konseyi Derneği”dir. 2.si; 2005 yılında KASEV’in öncülüğünde katılımı ile kurulan KASYAD derneğidir. 3.sü; 2008 yılı Ocak ayında Ankara’da KASEV- AKYURT Vakfı ve TÜRYAK’ın öncülüğünde “Türkiye yaşlılık Platformu”dur.
KASEV’in içinde yer aldığı, kuruluşuna öncülük ettiği, paylaştığı bu vb. STK da geleceğe doğru 21. yy da ülkemizde KASEV’in üstlendiği ve başkalarına örnek olacak şekilde ortaya koyduğu, gönüllü çalışmaları, kendi misyon ve vizyonu içinde daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.