Sağlık Eğitim Çalışmaları KASEV’in herkesçe bilinen, büyük takdir, övgü ile karşılanan yaşlılık çalışmaları, yaşlıların yaşama aktif biçimde katılımını ön gören, enteraktif bir etkinlikler demeti olarak öne çıkmaktadır.

Bu yaşam tarzı her yaştan biyolojik olarak yaşlanmış bireyleri, hayata bağlayan özel nitelikler ve katılımı ifade etmektedir. KASEV’de her yaştan yaşlı mutlu ve gelecekten ümitlidir.

Demans ve Alzheimer hastalarının aile yakınlarının gelişerek süren olağan sıkıntı ve sorunlarına KASEV ailesi olarak çözümler arayan bir eğilim sergilenmekte ve aile yakınlarına büyük çapta destek sağlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar KASEV bünyesindeki ilgili uzmanlar ile geliştirilerek sürdürülmektedir.

Yaşlılık farklı bir yaklaşım, farklı bir ilgi ve titiz bir destek gerektiren özellikleri olan biyolojik bir süreçtir.

KASEV olarak 2002’den beri yaşlılık ile ilgili AR–GE çalışmaları yönünde girişimlerimiz oldu. Yaşlıya hizmet verecek sayıları 250 civarında olan personeli yaygın eğitim çerçevesinde 9 yıldır, 6 ay süren kurslarla eğittik. Bu sağlık eğitimi çalışmalarımız sürmektedir.

 
Hızlı Erişim